instalacje silnoprądowe

  • przyłącza energetyczne SN/nn wraz ze stacjami transformatorowymi,
  • sieci kablowe SN i nn – zasilanie obiektów zewnętrznych oraz oświetlenie zewnętrzne,
  • instalacje zasilania i rozdziału energii (rozdzielnice nn główne i oddziałowe, wlz-ty, okablowanie),
  • systemy zasilania awaryjnego (agregaty prądotwórcze, zasilacze UPS),
  • instalacje gniazd, oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego wraz z systemami sterownia i monitorowania,
  • instalacje ogrzewania elektrycznego podjazdów, rurociągów itp.,
  • instalacje uziemienia, odgromowe oraz połączeń wyrównawczych,
  • wykonanie kompletnych aranżacji dla Najemców,
  • inne specjalistyczne instalacje elektryczne (systemy IT dla szpitali, stacje ładowania samochodów elektrycznych, oświetlenie obiektów sportowych),
  • sieci energetyczne WN wraz ze stacjami transformatorowymi,