BUDYNEK BIUROWY SQ BUSINESS CENTER WE WROCŁAWIU, POWIESZCHNIA 8 000 m2

SPECYFIKACJA:
 • Projekt Budowlano Zamienny
 • Projekt Wykonawczy i Powykonawczy
  instalacji elektrycznej i teletechnicznej
  (CCTV, DSO, SSP, SSWIN, KD)
LOKALIZACJA:
WROCŁAW
UL. LEGNICKA

BUDYNEK BIUROWY SQ BUSINESS CENTER WE WROCŁAWIU, POWIESZCHNIA 8000 m2

SPECYFIKACJA:
 • Projekt Budowlano Zamienny
 • Projekt Wykonawczy i Powykonawczy
  instalacji elektrycznej i teletechnicznej
  (CCTV, DSO, SSP, SSWIN, KD)
LOKALIZACJA:
WROCŁAW
UL. LEGNICKA

HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ WE WROCŁAWIU, POWIESZCHNIA 2500 m2

Projekt Wykonawczy wewnętrznej instalacji elektycznej siły i oświetlenia w z kresie:
 • Remont wewnętrzny linii zasilania z
  istniejącej stacji transformatorowej
  zlokalizowanej w hali będącej własnością
  energetyki zawodowej
 • Projekt rozdzielni głównej RG1, RG2 oraz
  modernizacja istniejącej rozdzielnicy RG3
 • Remont instalacji siły i oświetlenia podstawowego
 • trasy kablowe
LOKALIZACJA:
Wrocław,
ul. Metalowców 11

Projekt Budowlany dwóch budynków przeznaczonych do chowu drobiu jako rozbudowa istniejącej fermy drobiu, gm. Bielice

Projekt budowlany branży elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznych silnoprądowych budynku inwentarskiego na dz. 139/14, obręb Swochowo, gm. Bielice
Zakres opracowania:
 • rozdział energii
 • instalacja siły
 • instalacja oświetlenia podstawowego
 • instalacja uziemienia i odgromowa
LOKALIZACJA:
na dz. 139/14, obręb Swochowo,
gm. Bielice

Projekt Wykonawczy budynku przeznaczonego do chowu drobiu, gm. Rawicz

Projekt wykonawczy branży elektrycznej w zakresie zasilania odbiorów zootechniki budynku inwentarskiego - Kurnik Zakres opracowania:
 • rozdział energii
 • instalacja siły
 • instalacja oświetlenia podstawowego
LOKALIZACJA:
Obręb: Słupia Kapitulna
Ewid.: Rawicz.

Projekt Wykonawczy budynku przeznaczonego do chowu drobiu , Godzianów, Zapady

Projekt wykonawczy branży elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznych silnoprądowych budynku inwentarskiego - Kurnik dz. nr Ew. 911/2, 96-124 Godzianów, Zapady.
Zakres opracowania:
 • rozdział energii
 • instalacja siły i gniazd wtykowych
 • instalacja oświetlenia podstawowego
LOKALIZACJA:
96-124 Godzianów, Zapady.

PROJEKT WYKONAWCZY I POWYKONAWCZY INSTALCJI DSO I SAP GALERIA MŁOCINY W WARSZAWIE, POWIESZCHNIA 230 000 m2

SPECYFIKACJA:
 • Projekt Powykonawczy instalacji niskoprądowej w zakresie DSO, SAP , INTERKOM, CO/LPG, CCTV –części wspólnych
 • Projekt Wykonawczy i Powykonawczy instalacji niskoprądowej DSO, SAP 200 lokali usługowych
LOKALIZACJA:
WARSZAWA

CENTRUM HANDLOWE ,,MŁOCINY”


PROJEKTY ENERGETYCZNE PRZYŁĄCZY NA ZLECENIE ENERGA

Projekt przyłączy energetycznych opracowanych zgodnie z warunkami przyłączeniowymi w rejonie Kępińskim i Kaliskim: Zakres projektu:
 • Koncepcja
 • Projekt budowlany wraz z uzyskaniem
  prawomocnego zgłoszeniem robót budowlane
 • Projekt wykonawczy
 • Kosztorys
W roku2018 na Zlecenie ENERGA wykonano 35 projektów przyłączy energetycznych.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W MIEJSCOWŚCI Żegocin 52A, 62-814 Blizanów

Moc instalacji 32 kW
Projekt wewnętrznej lini zasilania
Schemat ideowy zasilania wraz z doborem inwertora i PV
Rzut lokalizacji modułów PV
Rzut tras kablowych PV
Uzgodnienie z rzeczoznawcą p.poż instalacji fotowoltaicznej

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W MIEJSCOWŚCI ŻELASKÓW 51B, 62-817 ŻELASKÓW,

Moc instalacji 9,6 kW
Projekt wewnętrznej lini zasilania
Schemat ideowy zasilania wraz z doborem inwertora i PV
Rzut lokalizacji modułów PV
Rzut tras kablowych PV
Uzgodnienie z rzeczoznawcą p.poż instalacji fotowoltaicznej

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W MIEJSCOWŚCI BAŁDOŃ DZIAŁKA NR 145/3 ,

Moc instalacji 8,96 kW
Projekt wewnętrznej lini zasilania
Schemat ideowy zasilania wraz z doborem inwertora i PV
Rzut lokalizacji modułów PV
Rzut tras kablowych PV
Uzgodnienie z rzeczoznawcą p.poż instalacji fotowoltaicznej